ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀ

%d5%a3%d6%80%d6%84%d5%a5%d6%80Ստորև ներկայացված են գրքեր և հոդվածներ, որոնք հասանելի են PDF ձևաչափով.

 Գրքեր

1. «Խոսքին Հավատարիմ. Ճշմարտությունը Եհովայի Վկաների մասին», թարգմ. և խմբ.՝ Մաշտոց Վահե Ղազարյան,

2. «Ժամանակակից աղանդները Հայաստանում (Մորմոններ, Եհովայի վկաներ, Հոգեգալստականներ, Ադվենտիստներ)», Սերժ (այժմ՝ Ղևոնդ քահանա) Մայիլյան,

3. Հոգեգալստականություն և լեզուներ խոսելու աղանդը, Տ. Սերոբ քհն. Ազարյան,

4. «Պատասխան Եհովայի վկաներին», Արսեն Պողոսյան,

5. Սուրբ գրություններ կամ Նոր աշխարհ թարգմանությունը (Աստվածաշունչ մատյանի նենգափոխված տարբերակը), Պիեռ Օդդոն,

6. Թ. Աւդալբէկեան, Անյայտ աղանդաւորներ Հայոց մէջ ԺԶ. ու ԺԷ. դարերում, Վիեննա, 1926:

Հոդվածներ

1. Աղանդներում կիրառվող հոգեբանական ներազդման ռազմավարությունը, Ֆ. Բազոյան, «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 2, Երևան, 2012, էջ 198-204,

2. Աղանդների աշխարհաքաղաքական բնութագիրը, Սասուն Լ. Սարբեկյան, ՎԷՄ համահայկական հանդես, թիվ 1(49), հունվար-մարտ, 2015,

3. Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում ըստ միջնադարի հայ և օտար հեղինակների (IV-V դդ.), Հրաչ Բարթիկյան, Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1984, № 10, էջ 83-93,

4.  Տոտալիտար աղանդավորական կազմակերպությունների գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները, Դավիթ սարկավագ Մանգասարյան,  Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2009, ԿԵ (Ժ). էջ 54-59:

Բառահոդվածներ

1. «Աղանդ», «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան,

2. «Հերձված», «Սուրբ Գրքի հայկական հանրագիտարան»,

3. «Աղանդ, հերձված և հերետիկոսություն», «Քրիստոնեական, հանրամատչելի գիտելիքներ բոլորի համար, Վանաձոր, 2001»: